Mastomatic2
Image default
Computers / Open Source

Xbrl Nederland

In Nederland maken bedrijven steeds vaker gebruik van xbrl. Tegenwoordig maken haast alle grote bedrijven gebruik van xbrl Nederland maar wat is het eigenlijk?

Bedrijven maken gebruik van xbrl Nederland voor het uitwisselen van financiële gegevens via het internet. Voordat er gebruik werd gemaakt van xbrl Nederland koste het bedrijven veel geld om financiële gegevens aan controlerende instanties te leveren. In 2007 maakte de overheid afspraken met het bedrijfsleven om de financiële via het internet te kunnen aanleveren. Hiervoor werd xbrl Nederland gekozen als het open standaard voor het verzenden van financiële gegevens. Geschat word dat de bedrijven samen per jaar zo een 350 miljoen euro besparen. Je kunt je dan wel voorstellen hoeveel meer tijd het voorheen koste.

Dankzij xbrl Nederland kunnen financiële gegevens eenvoudig naar controlerende instanties worden verzonden. Bedrijven kunnen met xbrl Nederland ook makkelijk informatie onderling delen. Elke bedrijf maakt namelijk gebruik van eigen software en het delen van financiële gegevens was moeilijk, omdat de ontvangende partij ook dezelfde software moest hebben. Met xbrl Nederland bestaat deze probleem niet en het is dan ook direct te lezen. Dit maakt niet alleen het delen van de informatie makkelijker en transparanter, maar ook veel goedkoper. Je kunt meer informatie vinden over xbrl Nederland op de volgende websites.